Bijzondere ontmoetingen in het Joods Historisch

Met veel plezier werk ik al enkele jaren in het Joods Historisch Kindermuseum. Hoewel de naam van mijn functie elke paar jaar verandert ( gastvrouw, challebakster) blijft het werk hetzelfde. Het is mijn taak om bezoekers van het museum een welkom gevoel te geven, informatie geven over het jodendom en een workshop Challebakken geven. Je zou denken dat het saai wordt als je ergens al zo lang werkt ( meer dan 5 jaar!) maar nog steeds ga ik elke keer met plezier naar mijn werk.

Hoewel ik het Joods Historisch op zichzelf al een prachtige plaats vind om te werken, omdat de sfeer erg fijn is en je je als werknemer erg gewaardeerd voelt, is dat niet de reden dat ik het zo leuk vind om naar het JHM kindermuseum te gaan. Zelfs het feit dat ik mag vertellen over mijn passie en vakgebied: het jodendom, is niet het leukst. Het leukste is het contact met de bezoekers. Er komen zeer veel verschillende bezoekers naar het kindermuseum. Mensen van 0 tot 99, van Amsterdam tot Australië, Joden, christenen, moslims en niet-gelovigen. Iedereen met een eigen achtergrond en een eigen reden om naar het museum te komen. Het is een uitdaging om je verhaal iedere keer weer aan te passen zodat het voor elke doelgroep interessant is, maar dat is wat het leuk maakt.

DSC_0625DSC_0622

Meestal heet ik ze eerst welkom in het museum, waarna ik iets vertel over de keuken en de Kasjroet ( Joodse spijswetten). Als er kinderen in de groep zitten ga ik vaak met ze een Challe ( een traditioneel joods broodje) bakken. Gedurende dit proces heb ik vaak erg leuke gesprekken met de bezoekers over hun eigen tradities of hun band met het jodendom. Je komt hierbij vaak op interessante gesprekken. Zo ontmoette ik een paar weken een gezin uit Maleisië. We raakten aan de praat en binnen de kortste keren werd ik uitgenodigd om zelf een keer op bezoek te komen in Maleisië. Contact gegevens werden uitgewisseld en we hebben nu zelfs leuk contact via Facebook. Zo kom je op je kleine stukje Amsterdam de hele wereld tegen!

werk

Geloofsdagen op het Ijburgcollege

Een paar weken geleden werd ik gevraagd om een gastles te geven over het Jodendom aan de klas van het 4 VMBO op het Ijburgcollege in Amsterdam. Een keer per jaar hebben ze hier namelijk een week geheel gewijd aan de verschillende wereldreligies. De leerlingen begonnen de eerste dag met een prikkelende film over religie. Daarna kregen ze lessen over religie. De tweede dag gingen de leerlingen verschillende gebedshuizen af en de derde dag moesten ze alle verworven kennis tentoonstellen door hun klaslokaal om te toveren in een huis van gebed.

Dit jaar bekeken ze de documentaire Het kaf of het koren, over de beweging rondom de Amerikaanse dominee Harold Camping die geloofde dat op 12 mei 2011 het einde der tijden zou aanbreken. De documentaire geeft weer wat de gedachtegang was van zijn aanhangers, hoe ver zijn aanhangers gingen in hun denkbeelden en hoe dit soms families verscheurde.

Na geprikkeld te worden door deze documentaire gingen de leerlingen terug naar hun klaslokaal. Ze kregen vervolgens een geloof toegewezen. Er waren vertegenwoordigers van de protestantse en katholieke kerk, soefi moslims, een boeddhist en zelfs een Sikh aanwezig. Het was de bedoeling dat wij in 2,5 uur de leerlingen een indruk zouden geven van onze beleving van het geloof. Hierbij ging het voornamelijk om wat wij erbij voelden en dachten, maar het was ook belangrijk om de leerlingen een helder beeld te geven van belangrijke voorwerpen en symbolen van ons geloof. De leerlingen moesten namelijk aan het einde van de week mede gebaseerd op deze les een lokaal inrichten als een huis van ons geloof.

IMG-20150108-WA0001

Ik begon met een inventarisatie van hun voorkennis. Ik liet ze placemats maken waarbij ze moesten opschrijven wat ze al wisten van het Jodendom, maar vooral wat ze nog wilden leren. Naar aanleiding hiervan maakte ik een woordspin op het bord. De al aanwezige kennis verbaasde mij. Ze kenden al veel termen zoals Bar/Bat Mitswa, Sjabbat, Chanoeka en klaagmuur. De meeste leerlingen deden goed mee aan deze opdracht. Wel ontstond er even commotie toen een van de leerlingen nogal heftig verklaarde Israël niet te erkennen en alle zionisten slechte mensen te vinden. Gelukkig lukte het me snel om het weer in goede banen te leiden door de leerling allereerst te bedanken voor het geven van haar mening en daarna erop te wijzen dat ik hier was om te praten over het Jodendom en niet de Israëlische politiek. Dit lukte gelukkig goed.

Na het inventariseren ging ik verder met het beantwoorden van vragen. Er waren veel vragen over mijn eigen kijk op bepaalde Joodse tradities en mijn mening over bijvoorbeeld homoseksualiteit en het Jodendom. De leerlingen stelden heel veel geïnteresseerde vragen waardoor het gesprek goed op gang kwam. Na de vragen vertelde ik kort wat over Chanoeka en liet ze wat van de door mij meegebrachte voorwerpen zien. Hierna werden de leerlingen verdeeld in groepjes die de verschillende voorwerpen moesten onderzoeken en er een stuk over moesten schrijven. Zo schreef de ene groep wat over de Tora, de andere wat over de Chanoekia en een derde over een Kiddoesjbeker. De meesten namen deze opdracht heel serieus en de presentatie die erop volgde was dan ook heel interessant.

Om leuk te eindigen had ik tenslotte wat brooddeeg meegenomen en we zijn met zijn alle challetjes gaan bakken. Dit vonden de leerlingen ook erg leuk. Ze waren erg enthousiast en letten goed op. Toen de challetjes in de oven waren sloten we de les met zijn allen af. De leerlingen moesten een tip/top kaart invullen waarbij ze moesten aangeven wat ze leuk vinden en wat minder. Het was erg leuk om te lezen dat ze het zo leuk vonden dat ze alles mochten vragen en dat ik zo eerlijk was geweest over mijn eigen ervaringen in het Jodendom. Al met al was het een zeer interessante en leuke ervaring!