On the move

Since february this year I have been active as a board member in the international interreligious women’s group Iketh. Over the past couple of months Reinhild, Susanne, Naida, Martina and myself worked together to plan a seminar about hospitality and refugees called: On the Move. The 23rd of september it was finally go time. We were greeted in the beautiful Orthodox Academy of Crete by the sweet Katarina Karkala-Zorba with dinner. After all: food connects people. Afterwards I did the Kabbalat Shabbat and we got to know eachother better.iketh-3

The group was diverse in age, religion, background. There were people from Moldavia, Germany, Austria, Sweden and many more countries.  Our ages ranged from 24 to 74. There were Jews, muslims, orthodox, Catholic and Protestant.  In all that difference we had one common ground: we wanted to learn from eachother. And learning we did…  The program was a nice combination of lectures, workshops and outings. We for example started every morning with an meditation exercise. We also read in our different holy scriptures about hospitality and we had a lecture by Liska Berner about her work in setting up a refugee center in Athens. An even balance between practice and theory, religion and “worldly business”.

iketh-1

Because of this balance everyone felt at home. As Ivana Gabalava put it: she never thought she, as an atheist, would be comfortable in a group of religious women but she felt safe.  It even made her feel powerfull to be with a group of such active women. We had a really exhausting but inspiring couple of days. I felt really proud to be part of such an amazing group of strong women. Women are often set to the side as being to emotional, to weak to achieve something. But all these women have achieved so much on their own, let allong what we could do together…

iketh-4

Bijspijkerdagen 2016

Vrijdag 26 augustus had ik de eer om weer te mogen spreken op de Bijspijkerdagen van het Dominicanenklooster in Huissen. Op deze hete vrijdagmiddag waren diverse theologen en andere geïnteresseerden samengekomen om te luisteren naar verschillende sprekers over religieuze onderwerpen .

bijspijkerdagen 1

Ik had ervoor gekozen om over Seksualiteit in het Jodendom te spreken omdat dit een interessant en relevant onderwerp is in deze tijd van discussies over boerkini’s en hoofddoeken.Het onderwerp ligt dichtbij mijn scriptieonderzoek over Tzinioet. Daarnaast zit ik al enige tijd in een werkgroep van Hagar-Sarah die onderzoekt hoe men naar seksualiteit kijkt in het Jodendom, christendom en islam. Hierbij kijken we zowel naar de positieve ( genot, vrijheden etc.) als negatieve ( dwang, misbruik) aspecten.

In mijn lezing benadrukte ik dat seksualiteit in het Jodendom, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het christendom, iets is dat gevierd moet worden. Weliswaar wordt seksualiteit van oudsher vooral gezien als iets binnen het huwelijk, er moet wel van genoten worden. Zonder uitbundige en liefdevolle seks komt de Sjechina niet in je huwelijk. Vooral het genot van de vrouw staat hierbij voorop. Al in de teksten van de Misjna ( derde eeuw C.E.) wordt verteld dat als de man te vaak de vrouw weigert zij van hem moet scheiden. Andersom mag zij wel weigeren, hoewel hier natuurlijk ook een grens aan zit.

bijspijkerdagen 2

Aan het einde van mijn lezing ging de groep in tweetallen een stuk uit de Misjna ( Ketubot 5:6) lernen.  Hierin werd beschreven welke beroepsgroep hoe lang seks mag weigeren. Opvallend daarbij is, is dat een man wel toestemming moet vragen aan zijn vrouw om zeeman te worden maar niet om geleerde te worden. Dit zijn beide beroepen waarbij seks lang moeilijk, zo niet onmogelijk, is. Het feit dat de vrouw al in de derde eeuw zoveel macht kreeg was voor veel mensen verrassend. Al met al werd de lezing goed ontvangen.