Joden, moslims en homo’s komen samen in een moskee

Op een koude donderdag avond kwamen in de Al Kabir moskee aan de Weesperzijde drie groepen mensen samen die je niet zo snel samen zou verwachten. Joden, moslims, homo’s en andere deelnemers aan het Veiligheidspact kwamen samen om zich uit te spreken tegen antisemitisme, homofobie en islamofobie. Na een warm welkom in de moskee door Roemer van Oordt met een lekkere kom harira werden er drie speeches gehouden.

15-12-2

Imam Marzouk Aa, rabbijn Menno ten Brink en trainer Marten Bos vertelden waarom zij het belangrijk vonden dat avonden als dit vaker voorkwamen. Marzouk besprak dat in de islam respect voor de ander essentieel is. Menno haalde de speech van opperrabbijn van Engeland Jonathan Sacks aan die zei dat antisemitisme in een land vaak ook een teken is van andere problemen. Maar dat dat niet betekende dat je niet antisemitisme alleen moest wegwuiven. Een ander punt wat hij benadrukte is dat antizionisme meestal een vorm is van antisemitisme. De argumenten die tegen het zionisme worden gebruikt vallen vaak samen met de antisemitische argumenten.  Marten, als ambassadeur van verdraagzaamheid, legde de nadruk op wat hij juist niét verdraagt: haat, het uitschelden van mensen, discriminatie.  Na deze inspirerende speeches was het tijd om zelf aan de slag te gaan. De groep brak op in verschillende dialooggroepen waarbij we onder leiding van coaches van dialoog in Actie in gesprek gingen over onze ervaringen met discriminatie en haat.

15-12

Na het uitwisselingen van ervaringen werd de nadruk vooral gelegd op hoe we dit konden verhelpen. Men was het er vooral over eens dat voorlichting erg belangrijk is. Al op de basisscholen moet er informatie worden gegeven over “de ander”. Door meer leraren te trainen in het begeleiden van gesprekken in de klas kunnen deze dat ook beter onder de knie krijgen.  Al met al een hele inspirerende avond waarvan er hopelijk nog veel zullen volgen.

Dit artikel verscheen ook in de nieuwsbrief van het Verbond van Liberale Joden

Joodse en Islamitische leerlingen leren samen

Joden en moslims, het blijft een lastig onderwerp. Als je de media moet geloven is er alleen maar haat en nijd tussen beide groepen, vooral gebaseerd op het onderwerp Palestina-Israël.

 

naamloos

Het kan echter ook anders. De Liberaal Joodse gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Al Kabir moskee hebben al jarenlang een goede verstandshouding. Imam Marzouk heeft in de LJG gepreekt en rabbijn Menno ten Brink in moskee.  Ook zijn er al meerdere dialoogevenementen geweest. Dit is allemaal erg belangrijk maar de toekomst ligt bij de jeugd. Hierom zijn afgelopen zondag twee klassen van het liberaal joods onderwijs, onder leiding van Anne-Maria van Hilst, langsgegaan bij de klassen van het islamitische onderwijs in de al kabir moskee.

Al vanaf het begin was het welkom erg warm. Voorzitter Mohammed Echarrouti begroetten de kinderen en alle aanwezige leden van de Al Kabir maakten duidelijk dat ze het fijn vonden dat we er waren en in gesprek wilden gaan. Door op jonge leeftijd al het contact op te zoeken kan je op latere leeftijd vooroordelen vermijden. De ander is niet meer eng maar heeft een gezicht.

 De leerlingen keken elkaar in het begin nog wel wat onwennig aan maar toen we in twee gemengde kringen gingen zitten verdween dit al snel. Er bleek veel wederzijdse interesse te zijn. De vragen vlogen over en weer. Zo vroeg een leerlinge van de LJG zich af waarom niet alle meisjes een hoofddoek droegen. Een leerlinge van de Al Kabir die geen hoofddoek droeg ging hier meteen uitgebreid op in en vertelde over het belang van de interne overtuiging en verandering die je moest hebben als je een hoofddoek ging dragen en dat zij daar nog niet aan toe was. Andere vragen gingen over geloof, eten en dagelijkse zaken zoals voetbal of bidden.

naamloos2

Bij de rondvraag aan het einde werd duidelijk dat de meeste leerlingen het interessant vonden en merkten dat we helemaal niet zo verschillend waren. Ze zaten op dezelfde sporten, ze hadden dezelfde hobby’s en kenden veelal dezelfde verhalen. Er werd ook meteen doorgekletst onder de leerlingen over allerlei andere onderwerpen. Al met al is dit zeker voor herhaling vatbaar. De leerlingen van de Al kabir werden door Rene Dotsch, Voorzitter dialoogcommissie LJG, meteen uitgenodigd voor een bezoek aan de LJG. Dit was een mooie eerste stap voor een veelbelovende samenwerking.

Dit artikel verscheen eerder op : http://www.nieuwwij.nl/opinie/joodse-en-islamitische-kinderen-leren-samen-moskee/