C.V.

Opleiding:

2012-2013: Universiteit van Amsterdam, master Sociale Geschiedenis, diploma: ja

Thesis: Bronnen van eerbaarheid: de bronnen tot een eerbaar leven voor een achttiende-eeuwse Ashkenazische vrouw in Amsterdam.

2010-2011: Universiteit van Amsterdam, minor Educatie, diploma: ja

Eindonderzoek: Hoe kun je kinderen beter bronnen laten begrijpen?

2008-2012: Universiteit van Amsterdam, bachelor Hebreeuws, diploma: ja

Thesis: Een Jiddische Napoleon? De rol van Napoleon in het Joodse leven in het begin van de negentiende eeuw.

2007-2011: Universiteit van Amsterdam, bachelor Geschiedenis, diploma: Ja

Thesis: Kritiek op het zionisme in de Joodse pers, het NIW en Centraalblad nader bekeken.

2006-2007: Universiteit Leiden, propedeuse Wereldgodsdiensten, diploma: Ja

2000-2006: Sint-Nicolaaslyceum te Amsterdam, gymnasium profiel C&M, vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Latijn, Wiskunde A1, Geschiedenis, Economie 1, diploma: ja

Werkervaring:

2017- heden: Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, Hoofd onderwijs. Samen met Lea Abram coördineer ik het zondagochtend onderwijs van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Leerlingen tussen de 4 en 13 krijgen les in Ivriet en Jahadoet ( Joodse basiskennis).

2015 -heden: Anne-Maria van Hilst, Amsterdam, educator en diversiteitsspecialist.              Eigen bedrijf in het geven van gastlessen, lezingen, het begeleiden van educatieve projecten en het organiseren van dialoogbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn vooral rondom de thema’s Jodendom en religieuze diversiteit. Mijn opdrachtgevers zijn o.a. middelbare scholen, Pabo’s en religieuze instellingen.

2015-heden: Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, Projectmedewerker Leer je buren kennen. Voor dit project ontvang ik met een andere medewerker leerlingen van het ROC en de Pabo in de synagoge en beantwoord al hun vragen. Het idee is dat door contact te leggen vooroordelen worden weggenomen.

2015-heden: Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, Docent Bar/Bat Mitswa. Joodse kinderen worden op hun twaalfde of dertiende jaar volwassen voor de Joodse wet. Ik begeleid ze bij hun ceremonie en leer ze nadenken over wat het betekent om echt volwassen te worden.

2015-heden: Archiefbureau Ruerd de Vries, Projectmedewerker. Voor dit project maak ik een inventaris van alle Joodse archieven in Nederland. Uiteindelijk wordt hiervan de portal Joodsebronnen.nl gevormd. Meer informatie op: http://www.ruerddevries.nl/joodse-bronnen

2015-heden: Scheepvaartmuseum, Amsterdam, Museumdocent. Hierbij geef ik rondleidingen en begeleid ik educatieve programma’s in het scheepvaartmuseum. Bijvoorbeeld over de Gouden Eeuw of op het VOC schip.

2014- 2015: Liberaal Joodse Gemeente, Amsterdam, Coördinator Engelstalig onderwijs. In deze functie begeleidde ik leerlingen van het Engelstalige Joodse onderwijs en zorg ik voor nieuwe leerlingen. Nadruk ligt hierbij op integratie in de rest van de gemeente.

2014- 2016: Diversion, Amsterdam. Peer-Educator. Door het geven van gastlessen op scholen probeerde ik met mijn mede Peer-Educators verschillende maatschappelijke problemen aan te pakken. O.a. in projecten zoals gelijk=gelijk waarbij discriminatie wordt behandeld.

2013- heden: Liberaal Joodse Gemeente, Amsterdam. Docent Yahadoet. In deze functie geef ik Engelstalige expat kinderen en Nederlandstalige kinderen lessen over het Jodendom en Hebreeuws.

2013-heden: Studentsplus / Bijlesleraar/Studijob, Amsterdam. Bijlesgever. In deze functies geef ik bijles Geschiedenis, Engels en Duits aan kinderen op de middelbare school.

2014: Liberaal Joodse Gemeente, Amsterdam, Catalogiseerder bibliotheek. In deze functie voerde ik circa 1000 boeken in het systeem van de bibliotheek in waarbij ik bepaal onder welke categorie ze vallen.

2011- 2013: Move Eventmarketing, Haarlem. Brandactivator. In deze functie maakte ik het publiek bekend met merken zoals Philip Morris en Douwe Egberts.

2009-2015: Joods Historisch Museum, Amsterdam. Gastvrouw kindermuseum. In deze functie legde ik aan groepen kinderen de Joodse spijswetten uit en bakte ik challes met hen. Het JHM is erg laagdrempelig waardoor je als gastvrouw de spil van het museum bent. Je bent het gezicht van het museum en het aanspreekpunt voor de bezoekers. Dit geld voor normale werkdagen maar ook voor speciale evenementen zoals de museumnacht.

2012-2013: Museum het Grachtenhuis, Amsterdam. Gastvrouw. In deze functie was ik het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers. Belangrijk hierbij was de informatievoorziening maar bovenal de bezoekers zich thuis te laten voelen in het Grachtenhuis.

2008-2012: Universiteit van Amsterdam, Studentvoorlichter Geschiedenis en Hebreeuws. In de deze functie draaide het om het enthousiasmeren en voorlichten van mogelijk nieuwe studenten voor beide opleidingen.

2006-2010: Diverse baantjes, o.a. verkoopster bij de Etos Leidsestraat en medewerkster van reisboekhandel Pied à Terre.

Stages:

2013-2013 Joods Historisch Museum, Amsterdam Medewerker educatie. Voor deze stage ontwikkelde ik twee lesprogramma’s over respectievelijk de verlichting en eind 19e, begin 20e eeuw op middelbare school niveau. Hierbij werd rekening gehouden met de ideologie van het museum: samenwerking en begrip kweken.

2012-2013: Crescas, Amstelveen, gastvrouw en samenstellen lesprogramma. Voor deze stage was ik bij gelegenheid gastvrouw voor de activiteiten van de organisatie. Ook werkte ik mee aan een lesprogramma over Joods genealogisch onderzoek.

2010-2011: Sint-Nicolaas Lyceum, Amsterdam, geschiedenis docent. Een stage naar aanleiding van mijn minor educatie aan het ILO. Hiervoor moest ik lesprogramma’s maken en lesgeven aan de 1e tot de 4e klas Havo/Vwo.

2010: Stadsarchief Amsterdam en de NIHS, Amsterdam, inventarisatie archief van de orthodox Joodse gemeente van Amsterdam van na 1945. De gegevens hiervan zijn gebruikt voor het boek ‘De geschiedenis van de Joodse Gemeente Amsterdam 1945-2010’ door Bart Wallet, Paul van Trigt en Hans Polak.

Extra curriculaire activiteiten:

2015-heden: Liberaal Joodse Gemeente, Amsterdam, lid commissie dialoog. Deze commissie organiseert diverse activiteiten rondom de dialoog zoals een dialoogseider, een Joods-Marokkaanse film avond en nog veel meer.

2014-heden: Diverse interreligieuze dialogen begeleiden. O.a. ceremoniemeester bij interreligieuze kerkdienst van Breed Interreligieus Overleg Amsterdam Oost ( BIO) en begeleiding trialoogweekend voor joods, christelijke en islamitische vrouwen.

2014-heden: Mo en Moos, Amsterdam, Cursist. Leiderschapstraining en interreligieuze dialoog tussen Joden en Moslims.

2014: Liberaal Joodse Gemeente, Amsterdam, Begeleider jeudgddienst Jom Kippoer. Voor deze functie heb ik jongeren die net bar/bat mitswa zijn getraind en begeleid in het geven van een jeugddienst tijdens de Jom kippoer viering.

2011-heden: IMC weekendschool, Amsterdam. Vrijwilligster. Begeleiden van leerlingen bij activiteiten voor het vak Geschiedenis.

2010-2011: Sechel, studievereniging voor de opleiding Hebreeuws aan de Universiteit van Amsterdam. Voorzitster. Bij Sechel probeerden we onze studenten in aanraking te laten komen met de verschillende aspecten van de Joodse identiteit. Hierbij kon het gaan om literatuur, cultuur of religie.

2009-2012: Limmoed Nederland, vrijwilligster.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s