Cursussen / activiteiten

Gastlessen:

Ik ben beschikbaar voor gastlessen over het Jodendom. Dit heb ik in het verleden op diverse middelbare scholen en Pabo’s gedaan. De kosten zijn 150,- ex BTW per dagdeel.

Hier kunt u een voorbeeld van een lesopzet vinden maar dit kan altijd worden aangepast aan de behoefte van de groep.

 

Komende activiteiten:

Afgelopen activiteiten:

 • 16 en 23 februari 2018, Crescas Amsterdam: https://www.crescas.nl/cursussen/niz/Tznioet-en-seksualiteit-in-het-jodendom/ Korte cursus op twee avonden rondom het thema Tznioet en seksualiteit in het Jodendom. Voor iedereen die meer wil leren en handvatten voor hun eigen leven wil krijgen! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar dus schrijf je in.
 • 10 november 2017 Tilburg University: https://www.tilburguniversity.edu/nl/show/event-impulsdag-masterclasses/ 10 november, Tilburg University : een Masterclass over omgaan met antisemitisme in het klaslokaal naar aanleiding van het programma Leer je buren kennen.
 • 1 september Dominicanenklooster Huissen: https://www.kloosterhuissen.nl/programmas/studie/programma.php?programmaID=1148. 1 september ,1545-17:15 een lezing over gastvrijheid in het Jodendom.
 • 26 maart OVSG: https://www.vrouwensynode.nl/synodeweekend. 26 maart  een lezing over Joodse seksualiteit bij de vrouwensynode.
 • 24-26 februari vrouwen trialoogweekend Huissen: https://www.kloosterhuissen.nl/programmas/studie/programma.php?programmaID=1222 . Een trialoogweekend waarbij we focussen op seksualiteit in de drie religies.
 • 17 en 18 Januari 2017: Orthodoxie en fundamentalisme: https://www.orthfund.nl/ 18 Januari twee workshops en een korte lezing over mijn ervaringen met orthodoxie en joods onderwijs.
 • Eind Augustus een lezing over Jodendom en sexualiteit bij de Bijspijkerdagen van het Dominicanenklooster in Huissen. Voor meer informatie kijk op: https://www.kloosterhuissen.nl/programmas/studie/programma.php?programmaID=1148
 • Inspiratiemiddag2016 Pardes 22-05
 • BIO: Abrahamsdialoog over de vier vrijhedenAanleidingHet Breed Interreligieus Overleg Oost heeft met medewerking van Dialoog in Actie eerder vier Abrahamsdialogen (voorheen Hemelvaartsdialoog) georganiseerd met als thema respectievelijk Jezus/Isa, Abraham/Ibrahim, Mozes/Moesa en Geloof en Geweld. De Hemelvaartsdialoog was een initiatief van de Al Kabir moskee om op – soms onverwachte – overeenkomsten tussen christendom en islam te wijzen, naast aandacht voor de verschillen. Vanaf de tweede Hemelvaartsdialoog nam ook de Liberaal Joodse Gemeente deel voor de joodse inbreng en werd de naam veranderd in Abrahamsdialoog. Op de komende Abrahamsdialoog staat het thema ‘Vrijheid’ centraal, in de breedste zin des woords.Welkom en opening: Coen van Loon, Hofkerk Presentatie: Anne-Maria van Hilst, Liberaal Joodse GemeenteDialoogtafels: Joke Jongejan, Dialoog in Actie  Na de inleidingen gaan we in groepjes in gesprek onder leiding van vrijwilligers van Dialoog in Actie. We sluiten af met een gemeenschappelijke maaltijd die uiteraard aan de spijswetten van de diverse gemeenschappen zal voldoen.Organisatie: Breed Interreligieus Overleg Oost, Hofkerk, Moskee Al Kabir, Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, Dialoog in Actie.Met enige steun van de gemeente AmsterdamWanneer: dinsdag 10 mei, 18.00-21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. Waar: Hofkerk, Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam, zijkant rechts. Als men voor de kerk staat met het gezicht naar de kerk, dan rechtsaf, in feite het lage hek volgen, tot men de hoek omgaat. Waar men door het hek kan, daar is de ingang.Aanmelding en info: Joke Jongejan: j.jongejan@dialooginactie.nl06-137 85 908 of 020-691 91 65
 • Iketh Annual Conference 2016Orthodox Academy of Crete, Kolympari, Crete 23 – 27 September 2016″On the Move”Over the past twelve months hundreds of thousands of people have been on the move, men, women, unaccompanied children, escaping from situations of brutal war and persecutions. Thousands welcomed them in Europe and helped in empathetic and generous ways.But as the massive flow of refugees did not stop, problems began to surface: A fear of local populations to be “overrun”; a fear that terrorists may be hiding among the large numbers of refugees; a fear that current developments may play into the hands of right wing movements and parties in Europe.Where are we one year later? What were the experiences of women, on the way, after their arrival? How did refugees and hosts deal with the new situation? How far did religion play a role? And how do our respective religious traditions sustain us in our efforts to keep Europe as a space where human rights and dignity are respected.Join us in Greece to explore these issues!The Board of IKETH                                                                                                                                   Meer informatie op: http://www.iketh.eu/
 • Twee avonden over gastvrijheid:                                                                                           Gastvrij ontvangen worden is iets wat we allemaal belangrijk vinden. Deuren die voor je geopend worden, een lekker kopje koffie, een warme maaltijd, dan voelen we ons welkom. Maar wat als we zelf degene zijn die gastvrij moeten zijn? Willen we dan nog zo graag? En wat betekent gastvrijheid voor onze samenleving: hoe kunnen we gastvrij zijn naar mensen met een andere culturele en religieuze achtergrond? In zowel jodendom, christendom als islam staat gastvrijheid centraal. De basis hiervan is al te vinden in de oudste teksten over Abraham/Ibrahim. In twee avonden willen we ontdekken welke rol gastvrijheid speelt in de verschillende religies. Betekent dit hetzelfde bij joden, christenen en moslims? We luisteren naar experts, bevragen ervaringsdeskundigen, duiken in oude bronnen en delen onze ervaringen. Meer informatie en aanmelden op: http://www.stichtingpardes.nl/algemeen/106/sub/115/30-maart-Gastvrijheid-2016.html
 • Ontmoetings- en studieweekend Verzoening te midden van angst en haatVrouwen lezen in Tenach, Bijbel en Koran
  Mensen slaan op de vlucht, ze verlaten huis en haard, trekken weg uit oorlog en geweld en zoeken elders een veilig heenkomen. Verrijking of bedreiging? We lezen in onze heilige schriften wat er over oorlog en vrede staat geschreven en wisselen ervaringen en belevenissen uit. Meer informatie en aanmelden op: https://www.kloosterhuissen.nl/programmas/studie/programma.php?programmaID=1086
 • Inleiding Boek Abraham/Ibrahim

 

 • Ontmoeting rond bronnen en waarden in Jodendom, Christendom en Islam                                                    

Een serie van drie gespreksbijeenkomsten voor belangstellenden in Alkmaar e.o.op woensdagavond in het najaar van 2015 van 19.30- 21.30 uur

Programma:

16 september in de Alkmaarse synagoge : Hofstraat 15, 1811 EV Alkmaar. Welkom en rondleiding,

Korte introductie op de gang van zaken en kennismaken met elkaar. Welke waarden in onze eigen tradities zijn fundamenteel voor ons? Hoe werken ze door in ons dagelijks leven?Welke dilemma’s doen zich voor?

7 oktober in ’t Swaenennest : Oudegracht 185, 1811 CD Alkmaar. Rondleiding in de naastgelegen Lutherse kerk

Het oer-verhaal van de drie religieuze tradities van aartsvader Abraham/Ibrahim en aartsmoeders Sarah en Hagar staat centraal. Informatie en gesprek over onze bronnen.

21 oktober in de Turkse moskee : Mr.P.J.Troelstrakade 42, 1814 TB Alkmaar. Rondleiding, Uitleg en achtergrondinformatie uit de drie tradities.

Onze bronnen en waarden opnieuw getoetst. Nabespreking en afsluiting.

* De bijeenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van de werkgroep Trialoog van het Oecumenisch Vrouwennetwerk Noord-Holland. Met medewerking van Anne-Maria van Hilst (historica en hebraïste) en Ayse Tas (fotografe en educatief medewerkster moskee Heerhugowaard)

Deelname staat open voor iedereen die bereid is zich te verdiepen in de eigen religieuze traditie en die van de ander. De bedoeling is dat men zich opgeeft voor de gehele serie.

* Aanmelding en informatie bij: Annego Hogebrink. E-mail: ahogebrink@hetnet.nl. Telefoon 0725616418

Kosten voor de serie van 3 avonden: 20 Euro. Te voldoen op de eerste avond.

 •  25 tot 27 augustus 2015: Bijspijkerdagen Recente ontwikkelingen in theologie en religiestudies

25 tot 27 augustus werk ik mee aan de bijspijker dagen van het klooster in Huissen. Ik zal daar een lezing houden over Tzinioet (eerbaarheid) in de Joodse traditie. Hieronder meer informatie over het weekend:

Bent u ook altijd zo druk bezig: een preek schrijven, een cursus geven of de organisatie draaiende houden? En komt u tijd te kort om eens in een goed studieboek te duiken en een nieuw onderwerp te verkennen?

Dan kunt u vóór het begin van het nieuwe seizoen binnen drie dagen de belangrijkste recente ontwikkelingen in theologie en religiestuhttp://www.kloosterhuissen.nl/programmas/studie/programma.php?programmaID=1005dies opsnuiven, inleiders en spreeksters leren kennen en met collega’s van gedachten wisselen.

Op u wacht een breed spectrum van thema’s en invalshoeken. Inclusief heerlijke kloosterspijzen en de sfeer van rust en stilte in het ritme van ons klooster.

Accreditatie door de PKN Protestantse Kerk van Nederland en de door de SKGV Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging.

Aanmelden en meer informatie via:

http://www.kloosterhuissen.nl/programmas/studie/programma.php?programmaID=1005

 • 7 Juni 2015 Jubileum viering Bio

bio 2

 • Trialoogweekend over volharding: 20-22 februari 2015  

Vrouwen uit christendom, islam en jodendom gaan met elkaar in gesprek en laten zich door de heilige geschriften inspireren. Met als thema ‘volharding’ laten we ons inspireren door krachtige verhalen uit onze geloofstradities.

Hoe houd je het vol? Vrouwen die vernederd worden, die leven in angst, vrouwen die niet weten hoe ze de dag van morgen zullen halen….

Als we het nieuws tot ons door laat dringen, kom je ze overal tegen: in Syrië, in Israël/Palestina, Irak en Sudan. Maar de conflicten blijven niet tot ‘daar’ beperkt. Als groep vrouwen die zich in wil zetten voor een leefbaar Nederland, door verschillende religieuze bronnen geïnspireerd, worden we al te vaak tegen elkaar uitgespeeld. Hoe houd je het vol om in gesprek met elkaar te blijven als je heen en weer geslingerd wordt tussen je solidariteit met de vrouwen ‘daar’ en de wil om in contact te blijven met de vrouwen ‘hier’?

In een ontmoetingsweekend van joodse, christelijke en moslimvrouwen willen we samen onze heilige teksten lezen en tot ons nemen. Door gezamenlijke bestudering en toe-eigening van teksten over volhardende vrouwen uit de joodse, christelijke en islamitische traditie willen we religieuze bronnen ons laten inspireren in déze tijd. Door teksten van elkaars traditie te lezen, maar door de ogen van de ander, worden dwarsverbanden mogelijk en worden deelneemsters uitgedaagd teksten die zij meenden te kennen door de spiegel van de ander opnieuw te bekijken. In de keuze van de teksten haken we in op actualiteiten en onderzoeken we hoé vrouwen met huidige spanningen op een constructieve en creatieve manier om kunnen gaan.

Het ontmoetingsweekend wordt voor de 24e keer georganiseerd. Dit succesvolle project van Moslim- en Christenvrouwen wordt dit jaar uitgebreid met Joodse vrouwen. Vaak worden ontmoetingsprojecten tussen aanhangers van verschillende religies aangeknoopt bij praktische vragen (dialoog van het leven). Wij beogen de verbinding met de samenleving juist te leggen door te starten bij wat we ten diepste geloven. Het werkt, is onze ervaring, drempelverlagend wanneer vrouwen het gevoel krijgen dat hun geloofsovertuiging ten volle wordt gehonoreerd. Daardoor komen gesprekken sneller op een diepere laag en bespreken we geloof in het dagelijks leven gemakkelijker.

Meer informatie over het programma en aanmelden via: http://www.kloosterhuissen.nl/programmas/studie/programma.php?programmaID=958

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s