Bijspijkerdagen 2016

Vrijdag 26 augustus had ik de eer om weer te mogen spreken op de Bijspijkerdagen van het Dominicanenklooster in Huissen. Op deze hete vrijdagmiddag waren diverse theologen en andere geïnteresseerden samengekomen om te luisteren naar verschillende sprekers over religieuze onderwerpen .

bijspijkerdagen 1

Ik had ervoor gekozen om over Seksualiteit in het Jodendom te spreken omdat dit een interessant en relevant onderwerp is in deze tijd van discussies over boerkini’s en hoofddoeken.Het onderwerp ligt dichtbij mijn scriptieonderzoek over Tzinioet. Daarnaast zit ik al enige tijd in een werkgroep van Hagar-Sarah die onderzoekt hoe men naar seksualiteit kijkt in het Jodendom, christendom en islam. Hierbij kijken we zowel naar de positieve ( genot, vrijheden etc.) als negatieve ( dwang, misbruik) aspecten.

In mijn lezing benadrukte ik dat seksualiteit in het Jodendom, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het christendom, iets is dat gevierd moet worden. Weliswaar wordt seksualiteit van oudsher vooral gezien als iets binnen het huwelijk, er moet wel van genoten worden. Zonder uitbundige en liefdevolle seks komt de Sjechina niet in je huwelijk. Vooral het genot van de vrouw staat hierbij voorop. Al in de teksten van de Misjna ( derde eeuw C.E.) wordt verteld dat als de man te vaak de vrouw weigert zij van hem moet scheiden. Andersom mag zij wel weigeren, hoewel hier natuurlijk ook een grens aan zit.

bijspijkerdagen 2

Aan het einde van mijn lezing ging de groep in tweetallen een stuk uit de Misjna ( Ketubot 5:6) lernen.  Hierin werd beschreven welke beroepsgroep hoe lang seks mag weigeren. Opvallend daarbij is, is dat een man wel toestemming moet vragen aan zijn vrouw om zeeman te worden maar niet om geleerde te worden. Dit zijn beide beroepen waarbij seks lang moeilijk, zo niet onmogelijk, is. Het feit dat de vrouw al in de derde eeuw zoveel macht kreeg was voor veel mensen verrassend. Al met al werd de lezing goed ontvangen.

 

 

Iketh meeting

A few months ago I was asked to join the preparation meeting for the congress. We were meeting in Tübingen to go over all the plans. Given my work in several dialogue groups I was immediately interested. I knew Martine from some lectures I had given in her convent so there at least was one familiar face.

Martine and I came in together from Holland on a very early train. I, not being such a morning person, first needed some coffee to adjust. Luckily Susanne made us feel right at home in her house, where the meetings were being held. We got really nice cookies and coffee. The easiest way to make friends, especially with me, is to eat together. And so we did… A lot…

IMG_20160211_205639611.jpg

The meeting started with talking about the subject of refugees and the newest developments in our countries about that subject. We expressed our fear about the rising severance between pro and anti refugee people. I told them about my Jewish friend who spoke out publicly for a refugee centre in the middle of a Jewish neighborhood and how she was harassed afterwards. People said she was worse than the Nazi’s because at least there it was clear who was the enemy.

That evening we met Naida, who fortunately was able to come. We had dinner and talked all night long. Like I said before, food makes friends, and luckily Naida likes food as much as me! The next morning we met up again at Suzanne’s place where Reinhild led the meetings. We came up with a really nice and exciting program. There are so many interesting people in our networks.

During the break we went for a walk in the picturesque town and Susanne showed us the church where she works. I only had been in Calvinistic protestant churches so I was very surprised to see so many statues. Especially the statue of Moses with horns on his head made my day. Susanne told us allot about the history of the place which really was inspiring. In the evening Naida and I took another stroll through the city.

mozes hoorntjes.jpg

Then Friday came and we all had to go home. Although I was exhausted I also felt energized. It’s rare to meet such a group of interesting, inspiring women who give you such a nice welcome and happy feeling. Reinhild even gave me the best compliment I ever had : Thank you for being you. Well, thank you all for being yourselves and welcoming me in such a wonderful way. I’m looking forward to the conference.

iketh.jpg