Diversiteit

Al sinds ik mij kan herinneren ben ik zeer geïnteresseerd in de diversiteit van de samenleving. Mijn basisschool in Amsterdam zuidoost was een smeltkroes van mensen van tientallen verschillende afkomsten en religies. De favoriete tijd van het jaar was voor mij altijd het kerstdiner omdat alle kinderen van de klas dan gerechten meenamen van hun land van herkomst. Al die geuren, kleuren en smaken…. Heerlijk!

diversiteit

Diversiteit loopt echter niet altijd op rolletjes. Sommige mensen voelen zich bedreigd door ‘de ander’, vooral als ze de ander niet kennen. Ze zijn bang dat ‘de ander’ hun eigen cultuur/religie/gewoontes verdringt en dat ze niet meer zichzelf kunnen zijn. Dit kan leiden tot angst, woede of zelfs haat voor mensen met een andere religie, afkomst of seksualiteit. Dit is echter vaak gebaseerd op gebrek aan kennis over deze ander.

Ik vind het daarom belangrijk om me zoveel mogelijk in te zetten op het in contact laten komen van verschillende bevolkingsgroepen. Dit kan door educatie of door dialoog. Zo ben ik actief bij dialoogbijeenkomsten, geef ik lessen over het jodendom op verschillende scholen en doe ik mee aan Mo en Moos. Bij Mo en Moos werken we met Joodse en islamitische Young professionals ( 25-35) aan wederzijds begrip door het overbrengen van kennis en dialoog. Hierover later meer.

Een ander project waar ik veel mee bezig ben is gelijk=gelijk van Diversion. Hierbij ga je verschillende basisscholen af met een Joodse (moi), islamitische en homoseksuele peer. Je vertelt hierbij over wat je eigen ervaringen zijn met discriminatie maar ook over welke vooroordelen je zelf gehad hebt. Vooral het feit dat je dit met zo een gemengd groepje doet spreekt de kinderen vaak erg aan. Ook is het voor onszelf erg leuk. Ik werk veel samen met twee peers: Bobby en Y. en ik heb super veel van hun geleerd over hun kijk op de wereld. We gaan af en toe wat leuks doen en dan kletsen we weer heerlijk bij. Zo leer ik ook zelf elke dag weer bij over diversiteit!

 

Geloofsdagen op het Ijburgcollege

Een paar weken geleden werd ik gevraagd om een gastles te geven over het Jodendom aan de klas van het 4 VMBO op het Ijburgcollege in Amsterdam. Een keer per jaar hebben ze hier namelijk een week geheel gewijd aan de verschillende wereldreligies. De leerlingen begonnen de eerste dag met een prikkelende film over religie. Daarna kregen ze lessen over religie. De tweede dag gingen de leerlingen verschillende gebedshuizen af en de derde dag moesten ze alle verworven kennis tentoonstellen door hun klaslokaal om te toveren in een huis van gebed.

Dit jaar bekeken ze de documentaire Het kaf of het koren, over de beweging rondom de Amerikaanse dominee Harold Camping die geloofde dat op 12 mei 2011 het einde der tijden zou aanbreken. De documentaire geeft weer wat de gedachtegang was van zijn aanhangers, hoe ver zijn aanhangers gingen in hun denkbeelden en hoe dit soms families verscheurde.

Na geprikkeld te worden door deze documentaire gingen de leerlingen terug naar hun klaslokaal. Ze kregen vervolgens een geloof toegewezen. Er waren vertegenwoordigers van de protestantse en katholieke kerk, soefi moslims, een boeddhist en zelfs een Sikh aanwezig. Het was de bedoeling dat wij in 2,5 uur de leerlingen een indruk zouden geven van onze beleving van het geloof. Hierbij ging het voornamelijk om wat wij erbij voelden en dachten, maar het was ook belangrijk om de leerlingen een helder beeld te geven van belangrijke voorwerpen en symbolen van ons geloof. De leerlingen moesten namelijk aan het einde van de week mede gebaseerd op deze les een lokaal inrichten als een huis van ons geloof.

IMG-20150108-WA0001

Ik begon met een inventarisatie van hun voorkennis. Ik liet ze placemats maken waarbij ze moesten opschrijven wat ze al wisten van het Jodendom, maar vooral wat ze nog wilden leren. Naar aanleiding hiervan maakte ik een woordspin op het bord. De al aanwezige kennis verbaasde mij. Ze kenden al veel termen zoals Bar/Bat Mitswa, Sjabbat, Chanoeka en klaagmuur. De meeste leerlingen deden goed mee aan deze opdracht. Wel ontstond er even commotie toen een van de leerlingen nogal heftig verklaarde Israël niet te erkennen en alle zionisten slechte mensen te vinden. Gelukkig lukte het me snel om het weer in goede banen te leiden door de leerling allereerst te bedanken voor het geven van haar mening en daarna erop te wijzen dat ik hier was om te praten over het Jodendom en niet de Israëlische politiek. Dit lukte gelukkig goed.

Na het inventariseren ging ik verder met het beantwoorden van vragen. Er waren veel vragen over mijn eigen kijk op bepaalde Joodse tradities en mijn mening over bijvoorbeeld homoseksualiteit en het Jodendom. De leerlingen stelden heel veel geïnteresseerde vragen waardoor het gesprek goed op gang kwam. Na de vragen vertelde ik kort wat over Chanoeka en liet ze wat van de door mij meegebrachte voorwerpen zien. Hierna werden de leerlingen verdeeld in groepjes die de verschillende voorwerpen moesten onderzoeken en er een stuk over moesten schrijven. Zo schreef de ene groep wat over de Tora, de andere wat over de Chanoekia en een derde over een Kiddoesjbeker. De meesten namen deze opdracht heel serieus en de presentatie die erop volgde was dan ook heel interessant.

Om leuk te eindigen had ik tenslotte wat brooddeeg meegenomen en we zijn met zijn alle challetjes gaan bakken. Dit vonden de leerlingen ook erg leuk. Ze waren erg enthousiast en letten goed op. Toen de challetjes in de oven waren sloten we de les met zijn allen af. De leerlingen moesten een tip/top kaart invullen waarbij ze moesten aangeven wat ze leuk vinden en wat minder. Het was erg leuk om te lezen dat ze het zo leuk vonden dat ze alles mochten vragen en dat ik zo eerlijk was geweest over mijn eigen ervaringen in het Jodendom. Al met al was het een zeer interessante en leuke ervaring!